Avoin Eettinen Foorumi

Avoin Eettinen Foorumi kuljettaa eteenpäin eettistä ja katsomuksellista keskustelua terveydenhuollon, ihmisen hoitamisen ja työyhteisön kysymyksistä. Foorumi avaa monipuolisesti näkökulmia ihmisyyteen ja ihmisenä olemiseen; tieteen, taiteen ja henkisyyden näkökulmista. Foorumissa vallitsee avoin, rohkea ja toiveikas kasvun ilmapiiri.

Foorumi toimii Pohjois-Karjalan sairaanhoito-ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alaisuudessa (nyk. Siun sote). Foorumi on vuodesta 1999 lähtien muodostanut elävän virtauksen sairaanhoitopiirin organisaatiossa.

Tilaisuudet

Foorumin tilaisuudet on suunnattu ensisijaisesti sairaanhoitopiirin/Siun soten henkilöstölle. Foorumi toimii kuitenkin nimensä mukaisesti myös kaikille avoimena, jotka jakavat kiinnostuksen foorumin esillä pitämiin teemoihin ja kysymyksiin.

Tilaisuuksiin on kutsuttu alustaja joko sairaanhoitopiirin henkilöstöstä tai ulkopuolelta. Ajatuksena on, että foorumissa kuullaan alansa huippuosaajia, olivatpa he läheltä tai kaukaa. Alustaja avaa ensin näkökulmia ja välittää tiedollista ja kokemuksellista tietoa valitusta aiheesta. Tämän jälkeen on ollut mahdollisuus käydä vuoropuhelua alustajan ja kuulijoiden kesken. Foorumi on täyttänyt tehtävänsä, jos paikallaolleet voivat lähteä pois rikastuneina - uutta tietoa, uusia oivalluksia ja kokemuksia saaneina.

Tutustu tarkemmin Avoimen Eettisen Foorumin historiaan, toiminta-ajatukseen ja visioon ohessa olevasta pdf-dokumentista. Artikkeli on (muokattu versio) julkaistu PKSSK:n henkilöstölehti Suakkunoissa 1/2011.

Avoin Eettinen Foorumi - Näkökulmia ihmiseen ja ihmisyyteen - artikkeli Suakkunoissa 1 /2011

Kokoontumisajat, paikka ja ilmoittautuminen

Foorumeja järjestetään neljä kertaa syksyllä, ja neljä kertaa keväällä. Kokoontumispaikkana on Pohjois-Karjalan keskussairaala Joensuussa (Tikkamäentie 16, Joensuu), M-talo (audiotorio).

Foorumeimihin osallistuvilta edelletytetään ilmoittautumista. Siun sotelaiset ilmoittautuvat ONNI-kalenterissa, muut nettisivuilla viikkoa ennen foorumia (ks. Päävalikot --> Ilmoittautuminen)

Lämpimästi tervetuloa mukaan etsimään yhdessä näkökulmia ihmiseen ja ihmisyyteen!

Facebook

Liity facebook ryhmäämme!