Näkulmia ihmiseen ja ihmisyyteen – puheenvuoroja juhlakirjan ääreltä / 20.1.2020

ohjelmaBillBoard 20 1 iso

KOMMENTAATTORIEN KITEYTYKSET ARTIKKELIEN ESIIN NOSTAMASTA ONGELMASTA:

Heli Aalto: Kosketuksen merkitys ja voima (Taina Kinnunen)

Onko kosketukselle hoito- ja hoivatyössä tilaa ja pääseekö siihen liittyvä osaaminen riittävästi kehittymään nykyisessä, edelleen teknologisoituvassa, toimintaympäristössä. Koskettamisen taito on vuorovaikutuksessa kehittyvä työtaito, hoitajan työn ydinosaamista, mutta jää helposti erilaisen teknisen suorittamisen varjoon. 

Mari Hirvonen: Kuinka kansalainen muuttuu potilaaksi (Riikka Lämsä)

Ydinasia on potiluuden muutostarpeen tunnistaminen tämän päivän sote-palveluissa. Myös potiluutta tarvitaan ja odotetaankin, mutta käsitettä ja sen käyttöä on päivitettävä. Kuinka potiluus vastaa asiakkuuden muutokseen ja ristiriitaan, jossa sote asiakkaalta odotetaan sitoutumista, elämänhallintaa ja oma-aloitteisuutta?

Elina Felin: Eettinen organisaatiokulttuuri (Maiju Kangas)

Työyhteisöön muodostuu aina kulttuuri, jonka mukaan työyhteisö toimii. Haaste on saada jokaisen työyhteisön kulttuuri muodostumaan organisaation arvojen ja strategian mukaiseksi. Miten saada organisaation arvot osaksi meidän jokaisen arkea, ja näkymään jokapäiväisissä valinnoissamme työssä? Tämä edellyttää yhteistä keskustelua, sekä työyksikön että työntekijän tavoitteiden ja toiminnan peilaamista organisaation arvoihin. Myös mahdollisista työssä kohdatuista arvoristiriidoista tulee voida puhua työyksikössä. Vahva eettinen kulttuuri auttaa organisaatiota menestymään, edistää työhyvinvointia ja voi toimia punaisena lankana myös haastavina aikoina.  Aletaan puhua arvoista!