Surevan kohtaaminen / 9.12.2019 / Anna-Liisa Aho

ohjelma iso 19 8

Alustuksen luentodiat

 

SUREVIEN TUKEMINEN

Anna Liisa Aho, TtT, dosentti, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Hoitotiede, Tampereen yliopisto

Surevien tukeminen on ammattihenkilöstölle vaativa ja erittäin sensitiivinen tehtävä. Tästä syystä eri sektoreilla toimivat ammattihenkilöstöt tarvitsevat tietoa hyväksi koetuista tai surevien selviytymistä edistävistä tukemisen tavoista.  Hoitosuosituksessa on koottu yhteen paras mahdollinen tutkimusnäyttö ja asiantuntijatieto liittyen läheisten tukemiseen äkillisen kuoleman jälkeen, mutta suositusta on mahdollista hyödyntää soveltuvin osin myös pitkäaikaissairauden myötä kuolleen ihmisen läheisten tukemisessa.

Läheisen rakkaan ihmisen kuolema aiheuttaa sureville usein traumaattisen kriisin, josta toipuminen voi kestää pitkään. Läheisillä ihmisillä eli surevilla tarkoitetaan kaikkia niitä henkilöitä, jotka kokevat kuolleen itselleen rakkaaksi ja tärkeäksi ihmiseksi. Läheisen ihmisen kuolema voi tapahtua odotetusti tai äkillisesti. Äkillisiä kuolemia ovat odottamattomat ja yllätykselliset kuolemat, johon kuollut itse ja hänen läheisensä eivät ehtineet valmistautua. Tällaisia ovat muun muassa itsemurha, henkirikoksen uhriksi joutuminen, erilaiset sairauskohtaukset, alkoholin- tai muiden päihteiden yliannostuskuolemat, kohtukuolemat, onnettomuudet sekä tapaturmakuolemat, kuten hukkumiset.

Suosituksen tavoitteena on lisätä tietoa surevien tukemisen keinoista sekä yhtenäistää surevien tukemista sosiaali- ja terveydenhuollossa, ensilinjan palveluissa ja koko yhteiskunnassamme, erityisesti niissä organisaatioissa joissa surevia läheisiä kohdataan. Suositukset on kokonaan kuvattu sivuilla www.hotus.fi 

 

Lue artikkeli kokonaisuudessaan: Surevien tukeminen