Eettinen organisaatiokulttuuri / 14.1.2019 / Maiju Kangas

ohjelma 19 iso 1

Alustuksen luentodiat pdf-tiedostona

 

EETTINEN ORGANISAATIOKULTTUURI – MITÄ VÄLIÄ?

Maiju Kangas, PsT, KTM

Paljonkin väliä, ainakin osaan arvovalinnoistamme työpaikalla.

Kun työntekijä astuu uuteen työpaikkaansa ensimmäistä kertaa, hän ei ehkä vielä ihan näe organisaation kulttuuria, joka mielellään lymyilee hyvässä piilossa mutta kuitenkin aivan silmien alla. Silti se olemassaolollaan täyttää koko tilan, kuin hiljainen mantra ohjaten ihmisiä toimimaan kuten sille itselleen sopii. Vaikka organisaation kulttuurista ei ehkä puhuta tai se ei ole tietoisesti mielessä, se on silti arkista ja läsnä joka päivä. Jos kulttuuri olisi tanssi, se saattaisi toisissa paikoissa olla klassista ja kurinalaista balettia, toisissa monimuotoisia ja intohimoisia latinalaisia tansseja. Eri yksiköissä saatettaisiin kuitenkin tanssia hieman eri tyylillä, toisissa ehkä sambaa ja toisissa rumbaa. Astuessaan uuteen porukkaan, työntekijä alkaa vähitellen tanssia musiikin tahdin ja tyylin mukaan – olisihan se hassua reivata yksin muiden valssatessa läpi työpäivän.

Eettinen organisaatiokulttuuri tarkoittaa työyhteisön kirjoittamattomia sääntöjä ja uskomuksia siitä, mitä pidetään oikeana ja mitä vääränä - mitä on sallittua tehdä ja mitä ei. Eettinen kulttuuri myös tarjoaa organisaation jäsenille arvopohjan ja sanattoman viestin siitä, millä tavoin organisaatiossa toimitaan. Eettisyyden vaaliminen voi ilmetä monin tavoin: esimerkiksi se voi näkyä johtajien esimerkillisissä toimintatavoissa, avoimessa ja läpinäkyvässä keskustelukulttuurissa, tai siinä, että epäeettistä toimintaa ei katsota läpi sormien ja että hyvästä ja oikeudenmukaisesta toimintatavasta palkitaan.

Organisaatiokulttuurin eettisyys on kannattavaa paitsi yksilön hyvinvoinnin ja sitoutuvuuden kannalta, myös organisaation menestyksen edistäjänä. Arvot linjaavat päätöksentekoa, auttavat suunnistamaan ristiriitaisissa ongelmanratkaisutilanteissa ja siten kannustavat hyviin toimintatapoihin ja estävät epäeettistä käyttäytymistä. Vahvan eettisen kulttuurin on havaittu muun muassa lisäävän innovatiivisuutta organisaatiossa ja olevan yhteydessä työn imuun sekä vähäisempään työuupumukseen. Organisaatiokulttuurin eettisyyden vaalimisella on myös laajempia yhteiskunnallisia vaikutuksia; Eettisten käytänteiden on havaittu edistävän työtyytyväisyyttä ja työpaikkaan sitoutuneisuutta, sekä vähentävän sairauspoissaoloja. Organisaatiot, joissa on vahva eettinen kulttuuri, ovat lisäksi tuloksellisia ja selviävät tutkimusten mukaan parhaiten sekä taloudellisesta lamasta että nopean kasvun aiheuttamista paineista. Tästä syystä hyvien eettisten käytäntöjen ja toimintatapojen kehittäminen ja eteenpäin vieminen tulisi olla organisaatioissa ennemminkin sääntö kuin poikkeus.

 

Valokuvissa Maiju Kangas (vas.) ja kommenttipuheenvuoronpitäjä Johanna Bjerregård-Madsen.

Maiju AEFJohanna BM AEF