Elämän ilta ja hoidon rajat / 1.10.2018 / Matti Reinikainen

ohjelmaBillBoard 18 6 iso

Elämän ilta ja hoidon rajat: alustuksen esitysrunko pdf-tiedostona

Video alustuksesta:
http://video.pohjoiskarjala.net
(katsottavissa ainoastaan maakunnan verkossa)
 
mr
 

”Lääketieteen uudet saavutukset kuten elinsiirrot ja yhä tehokkaammin elämää ylläpitävät hoitokeinot ovat synnyttäneet suuria odotuksia, lääketieteen merkityksen ja mahdollisuuksien ylikorostamista sekä eettistä hämmennystä. Huomattava osa terveydenhuollon eettisestä arvopohjasta on säilynyt perinteisenä parituhatta vuotta. Elämän kunnioittaminen, hyvän tekeminen, vahingoittamisen välttäminen ja oikeudenmukaisuus ovat edelleen keskeisiä periaatteita, joihin nykyisin kuuluvat myös potilaan itsemääräämisoikeuden ja elämän arvokkuuden korostaminen.

Terveydenhuollon toimijoilla päättäjistä välitöntä potilastyötä tekeviin on edessään tehtävä, jossa on sovitettava hyväksyttävällä tavalla yhteen eettiset velvoitteet, lainsäädäntö sekä terveydenhuollon toimintaympäristön ja yhteiskunnan muutostekijät. Ratkaistavana on epäsuhta keinovalikoiman runsauden, palvelukysynnän muutosten ja voimavarojen välillä.”

Terveydenhuollon yhteinen arvopohja, yhteiset tavoitteet ja arvopohja, Etene, julkaisu I, 2001