Luottamus työyhteisön voimavarana ja taitona / 3.9.2018 / Taina Savolainen

ohjelmaBillBoard 18 5 iso

 Alustuksen esitys-runko pdf-tiedostona

Tiivistelmä -  "Luottamus työyhteisön voimavarana ja taitona" 3.9.2018 

Luottamus on työpaikalla voimavara ja taito, joka mahdollistaa ihmisten välistä yhteistoimintaa. Luottamus joutuu testiin työpaikkojen jatkuvassa muutoksessa ja kehittämishaasteissa. Ammatillinen osaaminen on usein kunnossa. Toisten kanssa toimeen tulemisessa voi syntyä haasteita. Luottamus työpaikalla syntyy avoimesta kohtaamisesta, joka haastaa rohkeuteen. Vaikeneminen on monesti helpommalta tuntuva vaihtoehto, vai onko? Luottamusilmapiiri saa ihmisen hyödyntämään ammattitaitonsa täyteen potentiaaliin. Epäluottamus taas voi johtaa moniin pulmiin ja ristiriitoihin. Entä jos/kun luottamus rikkoutuu? Siitäkin voidaan selvitä; luottamus voi palautua, ja epäluottamus kannattaakin ottaa puheeksi mahdollisimman pian, mikäli sellaista ilmenee.

 -Prof. Taina Savolainen

 Savolainen tapahtumakuva