Hoivataistelu / 13.3.2017 / Kirsi Hiilamo

ohjelmaBillBoard 17 3 isoC

HOIVATAISTELU

Yhä useampi työikäinen suomalainen hoitaa huolenpitoa tarvitsevaa tai  sairasta läheistään. Suomalaisessa hyvinvointivaltiossa – tai hoivavaltiossa – on siirrytty julkisen talouden vaikeuksien ja matalan talouskasvun aikana palveluvaltiosta omaishoivavaltioon. Kirja Hoivataistelu–Tekoja läheisten puolesta (Heikki Hiilamo & Kirsi Hiilamo Kirjapaja 2015) sai alkunsa keskusteluista omien vanhempien pärjäämisestä toisten keski-ikäisten kanssa. Sanat kamppailu ja taistelu tulevat usein esille. Havahduimme myös, että puhuimme omien vanhempiemme hyvinvoinnista lähes yhtä paljon kuin lapsistamme.

Halusimme tehdä kirjan, joka kertoo hoivasta sellaisena kuin työikäiset ihmiset sen kokevat. Haluamme omalta osaltamme avata keskustelua hoivasta henkilökohtaisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä ja kamppailulajina, jossa periksi antamattomuus on erinomainen hyve.

Hoivataistelu antoi puheenvuoron läheisiään hoitaville ja kertoi, millaista on heidän elämänsä sote-ratkaisujen ja väestön ikääntymisen kanssa kipuilevassa Suomessa. Miten oman vanhemman, puolison tai muun läheisen hoivaaminen muuttaa elämää ja mistä voimat hoitamiseen tulevat,
kun työ ja perhe vaativat monesti myös osansa? Miltä suomalainen hyvinvointiyhteiskunta näyttää öisten päivystysmatkojen, alituisen huolen ja yksin asuvan vanhuksen hoitojärjestelyjen keskeltä? Entä mitä läheistään hoivaavat tilanteestaan ajattelevat ja mitä he haluavat sanoa poliittisille päätöksentekijöille?

Selvää on, että ilman läheisten taistelutahtoa moni asia olisi huonommin. Mutta onko asiat aina hoidettava taistellen? Vaikka läheistään hoivaavan elämäntilanne vaatii voimia ja kamppailukestävyyttä, hoivan kokemuksen perimmäinen inhimillisyys myös palkitsee ja kannattelee. Hoivassa kysymys on aina, ei vähemmästä kuin, arvokkaasta elämästä.

-Kirsi Hiilamo

Alustuksen pp-esitys pdf-tiedostona

 Katso tilaisuuden videotallenne täältä: http://video.pohjoiskarjala.net

hoivataistelu 1