Paremmin puhumalla / 7.11.2016 / Timo Pehrman

ohjelmaBillBoard 16 iso-7

 Katso tilaisuuden videotallenne täältä: http://video.pohjoiskarjala.net

 Alustuksen powerpoint-esitys pdf-dokumenttina

 

PAREMMIN PUHUMALLA?

Timo Pehrman

Työyhteisöjen konfliktitilanteissa, jotka ovat jatkuneet pitkään, on usein läsnä puhumattomuus, taustalla puhuminen ja sairaslomat.

Konfliktit ovat toisaalta erinomaisia oppimistilanteita ja toisaalta merkittävä sosio-emotiivisen kuormituksen aiheuttaja. Onkin kaksi tärkeää syytä siihen että konflikteja on hyvä opetella rakentavasti käsittelemään työyhteisöissä:

 

1. Konfliktit toimivat oppimistilanteina. Sovittelemalla konflikteja opitaan muun muassa itsetuntemusta ja toisten tuntemusta paremmin, yhteinen ymmärrys kehittyy, saadaan rohkeutta konfliktitilanteiden käsittelyyn, opitaan avointa ja arvostavaa vuorovaikutusta. Passiivinen ja huomaavainen ja liian avulias kanssakäyminen konfliktien ratkaisussa vaikuttavat kielteisemmin terveydelle ja yksilölliseen hyvinvointiin kuin proaktiivinen toiminta.

2. Konfliktien ratkaisu ja sopiminen parantavat työyhteisön ilmapiiriä ja myös työhyvinvointia. Myös ihmissuhdetaidot, itsekunnioitus, pätevyyden tunne ja tyytyväisyys kehittyvät myönteisesti avoimessa konfliktin ratkaisussa.

 

Tutkimusten mukaan osallistuminen ja kollektiivinen vastuun otto edistävät merkittävästi muutosten toteutusta ja uuden kulttuurin rakentumista.

Sovittelu soveltuu hyvin kaikille, kuten naisille ja miehille eri henkilöstöryhmille, kaiken ikäisille, ja eri koulutustaustojen omaaville. Usein sovittelu koetaan hyödylliseksi myös silloin kun varsinaista sopimusta ei saada aikaan. Avoin keskustelu parantaa lähes aina ilmapiiriä.

Työyhteisösovittelun vaiheet ja periaatteet selviävät oheisesta Sovinnon tekijät multimediaohjelmasta:

http://www.tsr.fi/haku?query=sovinnon+tekijät

www.innotimo.fi

 

 Pehrman 2