Voiko etiikkaa opettaa? / Pekka Louhiala / 24.2.2014

1-Louhiala

Foorumilla vieraana Pekka Louhiala, lääketieteen etiikan dosentti

Miten eettisyyteen kasvetaan: yrityksen ja erehdyksen kautta vai voiko sitä oppia opettamisen kautta? Minkälaista eettistä opetusta tarvitaan terveydenhuollon piirissä? Etiikan opetuksen mahdollisuus tai mahdottomuus liittyy  siihen mitä etiikalla tarkoitamme. Mitä ja miten tahansa tähän kysymykseen vastataankin, opetuksen tulee kiinnittyä siihen maailmaan, jossa eettiset haasteet kohdataan.

2 - Louhiala

Katso videotallenne tilaisuudesta osoitteessa: video.pohjoiskarjala.net

 

Pekka Louhialan tiivistelmä alustuksesta

Ennen kuin etiikan opettamisen mahdollisuudesta voi sanoa mitään, täytyy kysyä, mitä etiikalla tässä yhteydessä tarkoitetaan. Etiikka terveydenhuollon ammattikäytännössä on muutakin kuin etiikka filosofian oppialana. Etiikan opetuksen päämäärä on sama kuin kaiken muunkin opetuksen: mahdollisimman hyvien ammattilaisten valmistuminen ja lopulta potilaiden hyvä. Ehkä tärkein opetuksen tavoite on moraalisen näkökyvyn kehittyminen.

Miten etiikkaa sitten tulisi opettaa? Metodeja on monia, eikä mikään niistä ole sinänsä toisia parempi. Massaluennoilla opiskelijoiden aktivoiminen on haastavampaa mutta uudet teknologiat tarjoavat tähänkin apuneuvoja. Tärkeintä on, että opiskelija kokee asioiden koskettavan hänen omaa maailmaansa.

Kuinka paljon etiikkaa sitten tulisi opettaa? Tässäkään opetuksen tuntimäärä ei sinällään ole ratkaiseva, vaan se, miten opiskelijoiden ajattelua onnistutaan stimuloimaan. Liian suuri volyymi voi johtaa siihen, että koko opetuksen arvo kärsii inflaation ja opiskelijat alkavat karsastaa aihepiiriä.

Brian Mageen sanoin, "Jos filosofia ei käsittele asioita, jotka ovat tai voisivat olla todellisia sinulle; ongelmia joita sinulla on tai voisi olla; ajattelutapoja jotka ovat tai voisivat olla sinun, silloin se on olemukseltaan tyhjää filosofiaa" (Magee 2000).

Viite

Magee B. Confessions of a Philosopher. A Journey Through Wstern Philosophy. London: Phoenix 2000

 

Kirjoittaja
Pekka Louhiala
Dosentti, yliopistonlehtori
Hjelt-instituutti, Helsingin yliopisto