Taidetta potilaille - työhyvinvointia henkilökunnalle! / Hanna-Liisa "Assi" Liikanen /10.12.2012

taiku1 taiku2

Onko taiteella sijaa laitosten arjessa? Syyskauden viimeisessä foorumissa vieraana oli
yli kymmenen vuotta taiteen ja hyvinvoinnin yhteyttä ja mahdollisuuksia tutkinut ja käsitellyt
Hanna-Liisa "Assi" Liikanen (valt.tri).

Taiteesta ja aktiivisesta kulttuuritoiminnasta on tutkimusten ja kirjallisuuden valossa myönteisiä vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin.Kulttuurilähtöiset menetelmät voivat vaikuttaa myönteisesti myös työssä jaksamiseen ja työviihtyvyyteen. Unesco:n vuonna 1990 esittämä Arts in Hospital-hanke synnytti  Suomeen Terveyttä kulttuurista - verkoston, jonka aloittama toiminta laajenee yhä uusiin taiteen, kulttuurin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. Valtakunnallisen TAIKU-ohjelman tehtävänä on vahvistaa kulttuurin saatavuutta kaikille, myös hoito- ja palveluyksiköissä oleville. Syyskauden 2012 viimeinen foorumi oli kaksiosainen (13.15-15 & 15.30-17). Alustukset oli jaettu otsikoihin:

1) Arts in hospital - terveyttä kulttuurista (13.15-15)

Katso alustuksen pp-esitys pdf-tiedostona.

2) Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia (Taiku-hanke) – Valtakunnallinen ohjelma etenee (15.30-17)

Katso alustuksen pp-esitys pdf-tiedostona.

 

Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia

Taide- ja kulttuuritoiminnalla on vaikutusta hyvinvointiimme. Monet kotimaiset sekä kansainväliset tutkimukset ovat todistaneet, että taiteen tekeminen itse ja yhdessä toisten kanssa tai kulttuuritilaisuuksiin aktiivisesti osallistuminen tukee terveyttämme. Aihepiiristä löytyy monia kansainvälisiä ja kotimaisia tutkimuksia, joiden teoreettiset ja metodiset lähtökohdat poikkeavat paljonkin toisistaan. 

Kirjallisuus- ja tutkimusaineiston nojalla voidaan esittää, että taide- ja kulttuuritoiminnalla on ainakin neljä välineellistä vaikutusta ihmisen hyvinvoinnille. Ensimmäinen ja tärkein on taide elämyksenä, merkityksinä ja taidenautintoina sellaisenaan, osana ihmisen tarpeita. Toisena on taiteen ja kulttuuritoiminnan yhteys hyvään koettuun terveyteen, parempaan työkykyyn ja hyvän elämän kokemuksiin. Taiteen vaikutuksia fyysiseen terveyteen osana kuntoutumista on myös todettu. Kolmantena on kulttuuritoiminnan ja harrastamisen myötä syntynyt yhteisöllisyys ja verkostot, jotka auttavat hallitsemaan elämäämme paremmin. Neljäntenä on taiteen, rakennetun ympäristön, arkkitehtuurin ja sisustamisen vaikutukset viihtyisämmän elinpiirin ja työympäristön luomiseksi. Kaunis ympäristö ja luonto virkistävät ja voivat edesauttaa kuntoutumisessa. Taide- ja kulttuurisektori voi toimia hyvinvointipoliittisena tekijänä estäen syrjäytymistä, tulkiten erilaisuutta sekä kehittäen innovatiivisuutta ja elämänlaatua.    

Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelma vuosille 2010-2014 (Liikanen 2010; OKM julkaisuja 2010:1)    

Ohjelman päämääränä on edistää hyvinvointia taiteen ja kulttuurin keinoin. Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia- toimintaohjelmalle valittiin kolme painopistealuetta:     

1 Kulttuuri osallisuuden, yhteisöllisyyden, arjen toimintojen ja ympäristön edistäjänä.    

2 Taide ja kulttuuri osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa.    

3)Työhyvinvoinnin tukeminen taiteen ja kulttuurin keinoin. 

Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelman toteutumiseksi on määritelty kaikkiaan 18 toimenpidettä, jotka liittyvät lainsäädäntöön, rahoitukseen, tutkimukseen ja koulutuksen sekä verkostoitumisen lisäämiseen. Ohjelman toteutumista seurataan jatkuvasti (www.thl.fi/taiku).

-Hanna-Liisa "Assi" Liikanen
Avoin eettinen foorumi 10.12.2012

 

taiku3

Assi Liikanen, työryhmän jäseniä ja foorumilaisia alustusten väliajalla
nauttimassa kahvitauon antimia.

 

Kuuntele Assin puheenvuoro Yle Areenasta (2003):

http://yle.fi/elavaarkisto/artikkelit/assi_liikanen_taide_kohtaa_elaman_15913.html#media=15915