Kehollisuus / Elina Ikonen & Pia Lindy / 16.4.2012

 

elina ikonenpia lindy

Elina Ikonen, tanssi-ja liike/trager-terapeutti,          Pia Lindy, tanssitaitelija
tanssinopettaja, työnohjaaja

Mitä keho kertoo sinusta, asiakkaistasi ja työyhteisöstäsi? (Elina Ikonen, 13.15-15)
Kohtaamisia, osallistumista ja kuuntelua taiteen ja tanssin välityksellä (Pia Lindy 15.30-17) 

Niin tiede kuin myös viihdeteollisuus ovat nykyisin innostuneet ihmisen lajisidonnaisesta kehonkielestä. Somaattiset eli kehoa ja mieltä yhdistävät tekniikat ovat vakiinnuttamassa asemiaan Suomessa,  esimerkiksi tietoisen läsnäolon tekniikka Mindfullness on arkipäivää psykoterapiassa ja urheiluvalmennuksessa. Taide ja tanssi ovat  kautta  aikojen ammentaneet kehollisuudesta tutkiessaan ihmisyyttä.  Kokonaisvaltaisessa tanssi- ja liiketerapiassa kehollinen läsnäolo ja vuorovaikutus ovat pohja itsetuntemukselle ja väylä terveempään elämään. Taide ja tanssi tarjoavat myös paljon mahdollisuuksia toisen kohtaamiseen, kuunteluun ja yhteiskuntaan osallistumiseen.

Elinan ja Pian tiivistelmä iltapäivän teemasta pdf-tiedostona.

pia ja elinaosallistujia1

Pia Lindy & Elina Ikonen                                 Foorumin osallistujia. Foorumilla oli vieraana
                                                                myös ryhmä fysioterapia-opiskelijoita.

maarit ja auli

Foorumin lopussa muistettiin ja kiitettiin
yhteisesti pitkäaikaista foorumin työryhmän
jäsentä, vanhuspsykiatrian osastonhoitaja
Auli Käyhköä (oik.), joka siirtyi eläkkeelle
keväällä 2012. Kiitospuhetta pitämässä
foorumin työryhmän jäsen preventiopsykologi
Maarit Hamunen.