Masennuksen arvoitus / prof. Markku Ojanen / 13.2.2012

markku ojanen1-masennus-foorumi 

Psykologian professori ("onnellisuusprofessori") Markku Ojanen vieraana foorumilla 13.2.2012.

Tutustu Ojasen luentoon alla olevasta pdf-tiedostosta:

Markku Ojanen 13.2.2012: Masennuksen arvoitus: miksi masennus lisääntyy vai lisääntyykö se?

masennus2-foorumi

masennus3-foorumi

---------------------------------------------------------------

Foorumin yhdyshenkilön, Mikael Taylorin, johdantopuheenvuoro foorumin alussa.

Tekstin sisältö (merkittäviltä osin) on referoitu Tuomas Nevanlinnan ja Jukka Relanderin filosofisesta
keskusteluohjelmasta, Tukevasti ilmassa 11.10.2010, jossa teemana oli ´huoli´.

http://www.radiohelsinki.fi/lataukset/arkisto/tukevasti-ilmassa/

 

Tuttuja sanontoja ovat ”dont worry, be happy” sekä carpe diem, ja monet muut, jotka kehottavat elämään tätä hetkeä, tätä päivää.

Ja niinhän se on, jos kokoajan vain murehtii tulevaa, tulee lykkäämisestä tulee ainut pysyvä seikka. Ihminen saattaa jumittua sitku-ajatteluun. Pahimillaan tästä tulee itseään toteuttava ennuste, ja ihminen lamaantuu, kenties jopa masentuu. Mikä siis neuvoksi?

Radiofilosofit Tuomas Nevanlinna ja Jukka Relander ovat pohtineet ohjelmassaan, Tukevasti ilmassa, yli kymmenen vuoden ajan mitä erilaisimpia teemoja maan ja taivaan väliltä. Kuuntelin Nevanlinnan ja Relanderin keskustelua huolesta (11.10.2010). Poimin muutamia ajatuksia tuosta keskustelusta ja yhdistelin mietteitä toisiinsa. Olkoot ne ns. filosofiseksi johdannoksi tämänpäiväiseen masennus-tematiikkaan Avoimella eettisellä foorumilla.

Martin Heidegger oli 1900-luvun yksi valovoimaisimmista filosofeista. Heidegger pohti erityisesti olemisen ja ajan merkitystä ja näiden luonnetta.

Heidegger sanoo: Ajan olemus on huoli. Inhimillinen oleminen on tulevaisuuteen suuntautunutta huolta, jatkuvaa tulevaisuuden ennakoimista.

Englanninkielessä on kaksi vastinetta sanalle ´huoli´: worry ja consern. Näillä on kuitenkin jokseenkin erilaiset merkityssisällöt.

Kun Heidegger sanoo, että ajan olemus on huoli, hän ei ole huolissaan sanan ´worry´ merkityksessä. Worry on huolta siitä, mille ei itse voi mitään: esimerkiksi miten maailmataloudelle käy. ´Worry´ sanan etymologinen alkuperä tulee kuristavaa ja ahdistavaa tarkoittavista käsitteistä.

Sen sijaan ´consern´ huoli, on osallisuutta maailmasta ja siitä vastuun kantamista. Consern huoli sisältää osallistumisen, vastuun kantamisen. Concern on siis osallistuvaa huolehtimista. Tästä esimerkkinä voisi olla vaikkapa politiikka. Consern-sanan etymologinen merkitys tulee kosketusta ja johonkin kuulumista, viittavista käsitteistä.

Oleellista on hetken oikein arviointi, hetken merkityksen oikein ymmärtäminen.

Hetki ei ole ainoastaan ajaton väläys nykyisyyttä. Hetkeen sisältyy mennyt ja tuleva – mahdollisuus monista tulevaisuuksista. Jos kyse olisi ainoastaan hetken säväreistä, pelkkiä kicksejä, silloin se on epäautenttista olemista. Pelkästään hetkessä eläminen on myös varsin vastuutonta, pelkkää ”bilettämistä nykyhetkessä”. Autenttiseen olemiseen kuuluu ymmärrys siitä, että hetki on menneen ja tulevan funktio.

Vanha englantilainen sananlasku sanoo puolestaan, että herrasmiehen ei pitäisi koskaan valittaa asioista mille ei voi mitään, tai mille ei itse aio tehdä mitään.

Miten siis on, ratkeavaa masennuksen arvoitus, jos ihminen unohtaisi worry-huolen ja keskittyi consern- huoleen?