Arvoista hyveisiin / Antti Kylliäinen

AEF 23 1 big

Tilaisuuden videotallenne löytyy täältä: https://dreambroker.com/channel/r29fqzzh/3w66oo3d

Katso alustuksen esitysrunko tästä 

ARVOISTA HYVEISIIN

Antti Kylliäinen

Arvo on häilyvä ja epämääräinen käsite, sanoi filosofi Erik Ahlman jo vuonna 1920, eikä asia ole sadassa vuodessa muuksi muuttunut. Se, että arvot ylipäätään ja työelämässä erityisesti tuovat mieleen lähinnä Andersenin sadun keisarin uusista vaatteista, ei ole estänyt yrityksiä ja organisaatioita 1980-luvun lopulta alkaen nimeämästä arvojaan. Useimmiten hyvin turhauttavin seurauksin.

Jos organisaation kulttuuria halutaan rakentaa kestävälle pohjalle, hyveet ovat siihen arvoja huomattavasti parempi työkalu. Hyveiden vahvuutena arvoihin nähden on se, että niiden on jo määritelmän mukaan oltava totta tapahtumisen ja toiminnan tasolla. Siinä, missä arvot ovat asioita, joita me pidämme hyvinä ja arvokkaina, hyveet ovat ominaisuuksia, jotka tekevät meistä hyviä. Arvoista voidaan näin ollen kaikessa rauhassa vain keskustella, kun taas hyveistä ei kannata edes keskustella, ellei niiden mukaan myös toimita.

Siirtyminen työelämässä arvoista hyveisiin edellyttää asioiden ajattelemista uudelleen muttei käytännössä ole erityisen suuri askel. Jokaisessa yrityksessä ja organisaatiossa on jo olemassa kaikki toiminnan kannalta välttämättömät hyveet. Riittää, että ne kaivetaan esiin ja nostetaan työkulttuurin keskiöön. Lopputuloksena syntyy vahvempaa työkulttuuria, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia, jaksamista, motivaatiota ja sitoutumista, työn mielekkyyttä sekä laatua, tuottavuutta ja kilpailukykyä.