Hoivatyön eettinen kuormitus / Kaija Ojanperä

ohjelma iso 22 8

LUENTORUNKO: HOIVATYÖN EETTINEN KUORMITUS

Eettinen kuormitus on osa psykososiaalista työkuormitusta. Kuormitusta syntyy tilanteissa, joissa joudumme toimimaan omien arvojemme, ammattietiikan, työpaikan arvojen vastaisesti tai kun ei ole mahdollisuutta tehdä työtään riittävän hyvin.

Päätöksen teossa joudumme usein kohtaamaan epätietoisuutta (en tiedä) ja esteitä (en pysty). Epätietoisuus tarkoittaa eri vaihtoehtojen ja niiden seurausten puntarointia ja pohdintaa.  Usein joudutaan tekemään päätöksiä ristiriitaistenkin vaatimusten välillä. Esteet puolestaan aiheuttavat sen, että työntekijä tietää, mikä olisi oikea ja paras ratkaisu, mutta ei jostain syystä pysty toimimaan sen mukaisesti. Tutkimukset ovat osoittaneet, että erityisesti ”en pysty” tilanteet aiheuttavat eettistä kuormittuneisuutta verrattuna ”en tiedä” -tilanteisiin.

Eettistä kuormitusta ei voida kokonaan estää. Tärkeää on, miten sitä hallitaan ja käsitellään. Kuormitus on pitkään jatkuneena riski työhyvinvoinnille, jopa työuupumukseen. Eettisen ajattelun tulee olla jatkuvan kehittämisen kohde niin henkilökohtaisella tasolla kuin koko työyhteisössäkin.

Kuormituksen hallinnassa on tärkeää, että työyhteisössä keskustellaan yhdessä
• Mitä ovat eettisesti hyväksyttävät työtavat?
• Mitkä ovat työn laadulliset tavoitteet?
• Mikä työssä on oikein ja tavoiteltavaa?
• Toimitaanko meillä ammattimaisesti?
• Onko ilmapiiri turvallinen oppia ja ottaa kuormittuminen keskusteluun?