Hoivaköyhyys / prof. Teppo Kröger

 

ohjelmaBillBoard 22 3B

Alustuksen esitysrunko (pdf)

(videotallenne tulossa myöhemmin arkistoon)

 

HOIVAKÖYHYYS

Hoivaköyhyys on uusi käsite, jolla pyritään tavoittamaan tilanne, jossa ihminen tarvitsee arjessaan apua tai tukea, mutta ei sitä saa ainakaan riittävästi. Kyse on avuntarpeiden ja saatavilla olevan virallisen ja epävirallisen avun epätasapainosta.

Vuonna 2019 julkaisimme Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikössä tutkimusartikkelin, jossa esittelimme hoivaköyhyyden käsitteen ja jossa tutkimme hoivaköyhyyden yleisyyttä ja tekijöitä yli 75-vuotiaiden parissa kerätyn suomalaisen kyselyaineiston avulla. Tulokset osoittivat, että osalta 17 % heistä, joilla oli perushoivaan (ADLs) liittyviä avuntarpeita, raportoi, ettei saa riittävää apua. Käytännöllisen avun (IADLs) osalta hoivaköyhyysaste oli peräti 26% ja erityisessä riskissä sen suhteen olivat pienituloiset, yksinasuvat ikääntyneet, joilla oli useita terveysongelmia. Edellä mainittujen hoivaköyhyyden kahden osa-alueen lisäksi tämä käsite sisältää myös kolmannen osa-alueen, sosiaali-emotionaalisen tuen puutteen.

Suomessa esiintyvän hoivaköyhyyden taustana on sekä ympärivuorokautisen hoidon että kotihoidon viime vuosikymmeninä tapahtunut kattavuuden lasku ikääntyneimmissä ikäryhmissä sekä myös kotihoidon sisällön kaventuminen lähinnä perushoidoksi ja sairaanhoidoksi. Kansainvälisessä tutkimuksessa hoivaköyhyydellä (unmet long-term care needs) on havaittu olevan useita negatiivisia seurauksia, jotka heikentävät merkittävästi ikääntyneiden elämänlaatua ja terveyttä ja aiheuttavat myös ylimääräistä terveyspalvelujen ja ympärivuorokautisen hoidon käyttöä.

Hoivaköyhyys on myös ristiriidassa vanhuspalvelulain ja perustuslain sekä kansainvälisten ihmisoikeussäädösten kanssa. Hoivaköyhyyttä on toisaalta mahdollista vähentää puuttumalla sitä aiheuttaviin tekijöihin kuten liian korkeisiin palvelumaksuihin, palveluita koskevaan tiedonpuutteeseen, avun hakemisen työläyteen sekä palvelujen sisältö- ja laatuongelmiin.

-Teppo Kröger

Lähteet, joista kumpikin vapaasti saatavissa internetissä:- Kröger, Teppo, Van Aerschot, Lina & Mathew Puthenparambil, Jiby (2019) Ikääntyneiden hoivaköyhyys. Yhteiskuntapolitiikka 84 (2), 124–134. https://www.julkari.fi/handle/10024/137957- Kröger, Teppo (2022) Care Poverty: When Older People's Needs Remain Unmet. London: Palgrave Macmillan (202 sivua, julkaistaan 2.6.2022). https://link.springer.com/book/9783030972424