Älykäs intuitio / 24.1.2022 / Asta Raami

ohjelmaBillBoard 22 1 uusi

Alustuksen esitysrunko pdf-tiedostona

Kriisien, vaikeiden ongelmien ja epävarman tulevaisuuden keskellä on hyvä muistaa, että intuition näkökulmasta mahdottomia ongelmia ei ole. On vain kyvyttömyyttä nähdä ratkaisuja. Ratkaisuun päästään harvoin pelkällä logiikalla,  sillä päättely voi kuljettaa meidät vain siihen asti mihin tunnetut faktat riittävät. Nopeiden muutosten keskellä, ennakoimattomissa tilanteissa ja visionääristen ratkaisujen keksimisessä tarvitsemme uudenlaisia apuvälineitä. Osa näistä löytyy omasta mielestämme.


Intuition älykäs käyttö on kiihdytyskaista ja oikopolkujen avaaja, jota voimme hyödyntää päättelyn ja asiantuntemuksen apuna. Intuitiojärjestelmän tuoma tieto ei kuitenkaan toimi näkyvän logiikan ulottuvissa, joten emme voi arvioida intuitiivista tietoa pelkällä päättelyllä. Myöskään se, että intuitio vain tuntuu oikealta, ei ole riittävä perustelu, vaan tarvitsemme luotettavampia tarkastelupisteitä.


Älykkään intuition avulla voimme saada käyttöömme mielemme piilossa olevia voimavaroja ja uudenlaisia apuvälineitä. Niiden avulla saamme uudenlaista näkökykyä ja menetelmiä arvioida intuitiivisen tiedon luotettavuutta.