Empatian suhde moraaliin ja politiikkaan / Elisa Aaltola / 18.1.2021

ohjelmaBillBoard iso 21 1

Alustuksen pp-runko pdf-tiedostona

 Foorumin videotallenne:

https://youtu.be/e-2D5yoDt7k

EMPATIAN SUHDE MORAALIIN JA POLITIIKKAAN

Empatiasta puhutaan paljon, mutta sen määrittely jää usein uupumaan. Mitä empatialla tarkoitetaan? Empatia on tutkimuksessa jaettu erilaisiin variaatioihin, jotka ovat toisilleen jopa vastakkaisia. Projektiivinen ja simulatiivinen empatia viittaavat siihen, että kuvittelemme itsemme toisen paikalle. Niiden haasteena on, että siirtäessämme itsemme toisen tilalle, saattaa tuon toisen yksilön erilaisuus jäädä sivuun. Kognitiivinen empatia tarkoittaa toisen tunnetilojen järjellistä ja neutraalia hahmottamista. Sen haasteena on välinpitämättömyyden vaara, joka mahdollistaa jopa toisen yksilön tunnetilojen hyödyntämistä ja manipulointia omiin tarkoituksiin. Affektiivinen empatia taas viittaa tunnetason resonaatioon, ja moni on pitänyt sitä välttämättömänä moraalisen kyvykkyyden osatekijänä. Vaikka empatian eri muotoihin liittyy haasteita, ovat ne silti tarpeellisia sosiaalisen yhteistyön, muiden ymmärtämisen ja moraalin kannalta. Jos tahdomme kehittää moraalista kyvykkyyttämme, onkin empatian eri muotoja tärkeää kasvattaa. Tähän liittyy myös yhteiskunnan vastuu, sillä empatiaa opitaan myös yhteiskunnan ja sen eri instituutioiden kautta. Tavoitteena voisikin olla sellaisen yhteiskunnan tuottaminen, joka auttaa yksilöitä kasvamaan muut paremmin huomioonottaviksi, empaattisemmiksi moraalitoimijoiksi.

-Elisa Aaltola